1. ข่าวสารกิจกรรมเด่น
  2. ข่าวล่าสุด
  3. ข่าวยอดนิยม 5 อันดับ
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

26-01-2558 Hits:667 ข่าวสารกิจกรรม งานบริการการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์) - avatar งานบริการการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์)

บรรยากาศสอบสัมภาษณ์ รับตรงวิศวลาดกระบัง 2558 (26/1/15)

Read more

26-01-2558 Hits:529 ข่าวสารกิจกรรม งานบริการการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์) - avatar งานบริการการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์)

วิศวลาดกระบัง Road Show อัสสัมชัญธนบุรี (26/1/15)

Read more

26-01-2558 Hits:412 ข่าวสารกิจกรรม งานบริการการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์) - avatar งานบริการการเรียนการสอน (ประชาสัมพันธ์)

เสวนา "นวัตกรรมการ เพื่อบัณฑิตวิศกรยุคใหม่" (26/1/15)

Read more
อาจารย์วิศวเครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award from E-Nett 2013

    อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัล Best Paper Award จากงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (E-Nett 2013 ) จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556  รายชื่ออาจารย์... Read more

โครงการถ่ายทอดความรู้ iC-HiEd 2014 (4/6/14)

                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดสิ่งประดิษฐ์” (iC-HiEd 2014) โดยมี รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ประธานกรรมกา... Read more

งานแสดงโครงงานนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ร่วม 4 สถาบัน (28/3/14)

  งานแสดงโครงงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมอัตโนมัติ จาก 4 สถาบัน   Read more

นศ.วิศวกรรมระบบควบคุม คว้ารางวัล ดีเด่นอันดับ 1 จาก STISA

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.คว้ารางวัลดีเด่นอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทจากโครงการ “รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 6 (STISA 6)จา... Read more

วิศวะลาดกระบัง แถลงข่าวเปิด “หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ ”  แห่งแรกในประเทศไทย

  วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร A  รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองคณบดี และ ผศ.พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ อาจารย์ประจําสาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ให้สัมภาษณ์กับคณะสื่อมวลชนจาก สทท.ช่อง... Read more